قرنیز قطعه ای از جنس گرانیت، سنگ، چوب، آجر و متریال این چنینی است که بصورت نواری در تقاطع دیوار و کف یا دور پنجره های نصب می شود. قرنیز موجب جلوگیری از انتقال رطوبت، جلوگیری از آسیب رسیدن به گچ دور پنجره و زیبایی…