پنجره دوجداره در بندرعباس یکی از مهم ترین قسمت های ساختمان برای عایق بندی گرما و رطوبت است. آب و هوای بندرعباس بصورت گرم و مرطوب است و موجبات نیاز به عایق بندی ساختمان با پنجره دوجداره را افزایش می دهد. بندرعباس بدلیل موقعیت جغرافیایی…